<!— Header —->

กองการศึกษา

<!— Rows 1 —->

นายราชันย์ ศรีพลอย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 082-8735790

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานเทศบาล

<!— Rows 2 —->

นายสิทธิพงษ์ แท่งหิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนัติยา ยวนยี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

ข้าราชการครูเทศบาล

<!— Rows 3 —->

นางปรัษฐา ญาณเพิ่ม

ครูชำนาญการ

นางคำพร วงค์ษาสนธ์

ครูชำนาญการ

นางกาญจนา สีหมอก

ครูชำนาญการ

<!— Rows 4 —->

นางสมศรี นนท์สิริ

ครูชำนาญการ

นางพนิตตา นนท์ศิริ

ครูชำนาญการ

นางจันทร์จ้าว ศีลธรรม

ครูชำนาญการ

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 8 —->

นายอภิชาติ กาดนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสันทนาการ

นางคณิตถา นาทอง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางรังษิยา ครุธาโรจน์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

<!— Rows 9 —->

นางสุภัทร์ นนท์ศิริ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

- ว่าง -

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

- ว่าง -

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ