Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันลอยกระทง ประจำปี 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการพร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ประจำปี 2565 ณ ลานเวทีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา (ข้างตลาดกลางนิคม1) ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายชินวัต ทองปรีชานายอำเภอสิรินธร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มี
??กิจกรรมประกวดกระทง
?‍???กิจกรรมประกวดนางนพมาศ
??กิจกรรมประกวดร้องเต้นลูกทุ่ง
?‍♂️?กิจกรรมแข่งขันชกมวยไทย
??????ขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆ,ผู้นำหมู่บ้านรวมไปถึงประชาชนทั้งในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิง พระครูนิคมนันทการ ซึ่งมีพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากร่วมไว้อาลัย ณ เมรุชั่วคราววัดนิคมสังฆสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูนิคมนันทการ อดีตเจ้าอาวาสนิคมสังฆสามัคคี  ในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีขบวนเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธี คณะเจ้าภาพ ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี ท่ามกลางศิษยานุศิษย์และผู้เคารพศรัทธา โดยนายชินวัต  ทองปรีชานายอำเภอสิรินธร  มาเป็นประธานในพิธี

 

 

 

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีขอขมาสรีระสังขารพระครูนิคมนันทการ ซึ่งในพิธีได้เคลื่อนสรีระสังขาร พระครูนิคมนันทการ จากศาลาการเปรียญฯ ไปสู่เมรุชั่วคราว วัดนิคมสังฆสามัคคี เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพ บูชาผ้าไตร ทอดผ้าบังสุกุล บูชาไม้มงคล ณ เมรุชั่วคราววัดนิคมสังฆสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯพร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ในการนี้ นายชินวัต ทองปรีชานายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตอำเภอสิรินธรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ ลานเวทีสวนเฉลิมพระเกียรติตลาดกลางนิคม1 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 
วันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯพร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชินวัต ทองปรีชานายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน  ทหาร ตำรวจ จากส่วนงานต่างๆ ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิวรองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าด่านศุลกากรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิวรองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาคุณธิอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 โดยมี นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นำทีมโดยนายบุญมี ดาแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะบริหาร,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดศรีอุดม ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสิรินธรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

วันนี้ 24 กันยายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 
 
 
 
วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายบุญมี ดาแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและนายบรรจบ พูลศรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการของบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 23 กันยายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายบรรจบ พูลศรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงงบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลนิคมฯ ร่วมกับ Cg โดยการมอบผ้าอ้อมตามโครงการเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าอ้อมให้กับญาติผู้ป่วย ซึ่งปกติผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีการขับปัสสาวะประมาณ 1500 ซีซีต่อวัน แต่ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการขับปัสสาวะ อาทิเช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะความเจ็บป่วย ปริมาณของสารน้ำที่ได้รับ อาหารประเภทเกลือ และยาบางตัว อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะถี่ขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะนิสัย ความเคยชินแต่ละคนที่แตกต่างกันก็มีผลกับปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะด้วยเช่นกัน ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่ละท่านก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้ดูแลควรใส่ใจ ในการเลือกผ้าอ้อมที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวได้ดี ไม่ไหลย้อนกลับ ไม่ระคายเคืองผิว ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแห้งสบาย และที่สำคัญต้องหมั่นทำความสะอาดผิวหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้ง ที่ผู้ป่วยอุจจาระ หรือทุก ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการปัสสาวะของผู้ป่วยแต่ละท่านและคุณสมบัติการซึมซับผ้าอ้อมแต่ละชนิด  โดยมอบให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

 

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร ซึ่งสถานีตำรวจภูธรสิรินธรร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 เพื่อใหประชาชนสามารถเขามารวมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เป็นแนวรวมแหลงขาวใหกับทางราชการเสริมสรางความเขมแข็ง ชวยลดปัญหายาเสพติดและปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสรางความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการตรวจรับและตรวจสอบความถูกต้องหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากที่ใช้ในการเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 และได้ทำการรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการส่งมอบหีบใส่บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)แต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงานก่อนการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเลือกตั้ง และการดำเนินการภายหลังการนับคะแนนและเกิดความสุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้งและอีกทั้งให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาในหน่วยเลือกตั้งตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด และมติคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 6 กันยายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ อบรมฟื้นฟูความรู้สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและผู้พิการ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 

เข้าสู่ฤดูฝน  อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดี  พักผ่อนให้เพียงพอ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  หมั่นออกำลังกายเพื่อเป็นการป้องกันโรคซึ่งมักเป็นกันบ่อยในช่วงฤดูฝน  ทั้งกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหาร  กลุ่มโรคที่ติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง  กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ และโรคที่เป็นมากในเด็กนั่นก็คือ โรค มือ เท้า ปาก

ลักษณะอาการโรคมือเท้าปาก 

โรคนี้พบบ่อยในเด็กเล็ก  ติดต่อง่าย ไม่มีวัคซีนป้องกันและมีโอกาสเป็นเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส  หลังจากได้รับเชื้อ  ประมาณ 3-6 วัน  ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย  เริ่มด้วยไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย 1-2 วัน  เจ็บปาก ไม่ยอมรับประทานอาหาร น้ำลายไหล เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน  มีผื่นเป็นจุดแดงหรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณ  ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและอาจมีตามลำตัว  แขน ขา

ส่วนวิธีการป้องกันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้  ดังนั้นการป้องกันที่สำคัญ  คือ  แยกผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น  ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ  และหมั่นทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่ทุกวัน

                                                                                                  ด้วยความปรารถนาดีจาก  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                               เทศบ่าลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัศยศและผ้าไตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายจรัญธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นผู้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระสมบูรณ์ ชนติโก ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ พระราชวชิรวาที ประกอบพิธีถวายสัญญาบัตร พัศยศ และผ้าไตร ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ "การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี" ตามโครงการ “CSR กยท.เพื่อน้อง” กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา49(5)สินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มและเงินช่วยเหลือปลงศพ จำนวน 530,000 บาท

วันนี้ 29 สิงหาคม 2565 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 นำโดยนายสุนทร มิ่งแนน(ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย) และนางชวนทิพ แสนทวีสุข รองปลัดฯ(เลขานุการสภาฯ) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะบริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และสรุปผลการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ