Hot News :

ข่าวกิจกรรม

(31 ส.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดโครงการอาหารปลอดภัยในตลาดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(17 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(12 สิงหาคม 2566) เวลา 17.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
(12 สิงหาคม 2566) เวลา 07.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
 
 
(28 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
(28 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นมงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล/พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมพร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อ
 

(27 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัด ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 28 กรกฎาคม 2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม (Zoom Cloud Meeting)

 

 

 

 

(16 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ 231 ปี และร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ ‘’231 ปี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม’’

โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(6 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,และข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายโดยวิทยากร นางจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมฯ และนางอ้อ พรมดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(10 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา ,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,ข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย "จัดโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
(29 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมฯ จัดโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมฯ โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่วัยรุ่น เพื่อให้มีทักษะชีวิต ,คุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม ,พัฒนาการทางเพศ ,การจัดการอารมณ์ ,เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และทักษะในการปฎิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คนจากเด็กนักเรียนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการ,ครู และวิทยากรจากโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวรจรี ยืนมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
 
 
 

(26 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(15 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีฯ ,คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานอำเภอสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆที่ทำการอำเภอสิรินธรร่วมกัน

 

 

 

(13 มิ.ย.66) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ จิตอาสาภัยพิบัติรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเวทีหน้าตลาดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานอำเภอสิรินธรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณถนนลาดยางสายเมนต์ (จากสี่แยกไฟแดง- สุดเขตเทศบาลตำบลนิคมฯ หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ)

 

(12 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา) โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

(3 มิถุนายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรึตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยนายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังออกให้บริการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน พ.ศ.2566  ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  เพื่ออำนวยควมสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจที่่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  โดยให้บริการชำระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันนี้(19 พ.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ ,พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อป้องกันดูแลให้ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว ลดภาวะเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน

 

 

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2566) เวลา 07.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล/พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (13 เมษายน 2566) เวลา 08.00 น. - 12.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ