ข่าวกิจกรรม

(13 มกราคม 2567) เทศบาลตำนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นำโดย นางรจนา แสนอ้วน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, ประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร) จังหวัดอุบลราชธานี
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"
 
 
 

 

(5 ธันวาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, อ.ส.ม. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง“ ดอกไม้สัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ณ บริเวณริม 2 ฝั่งถนน ปากทางเข้าบ้านคำกลาง หมู่ที่ 10 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

 

(5 ธันวาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป บริเวณลานเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

 

 

(27 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำ (ข้างตลาดกลาง) ตำบลนิคมฯ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

(14 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติตลาดกลางตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(31 ส.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดโครงการอาหารปลอดภัยในตลาดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(17 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(12 สิงหาคม 2566) เวลา 17.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
(12 สิงหาคม 2566) เวลา 07.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
 
 
(28 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
(28 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นมงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล/พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมพร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อ
 

(27 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัด ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 28 กรกฎาคม 2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม (Zoom Cloud Meeting)

 

 

 

 

(16 ก.ค. 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ 231 ปี และร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ ‘’231 ปี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม’’

โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(6 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,และข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายโดยวิทยากร นางจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมฯ และนางอ้อ พรมดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(10 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา ,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,ข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย "จัดโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
(29 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมฯ จัดโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมฯ โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่วัยรุ่น เพื่อให้มีทักษะชีวิต ,คุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม ,พัฒนาการทางเพศ ,การจัดการอารมณ์ ,เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และทักษะในการปฎิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คนจากเด็กนักเรียนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการ,ครู และวิทยากรจากโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวรจรี ยืนมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
 
 
 

(26 มิ.ย.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ