Hot News :
กองช่าง

นายบุญช่วย นนท์ศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 063-0438673

หัวหน้าฝ่าย

นายสาธิต โชตะวัน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร. 083-6266555


พนักงานเทศบาล

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

จ่าเอกวสิศฐ์พล เรือนเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายจิรเดช นันลา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายไพบูลย์ สูบกำปัง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นายธีรพงษ์ วันทะนา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

นายสมัชชา เจริญชัย

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ