<!— Header —->

สภาเทศบาล

<!— Rows 1 —->

นายสุนทร มิ่งแนน

ประธานสภาเทศบาล

<!— Rows 2 —->

นายวิเชียร สำราญ

รองประธานสภาเทศ

นางสาวกิตติภรณ์ รูปงาม

เลขานุการสภาเทศบาล

<!— Header —->

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

<!— Rows 3 —->

นางจันทิมาภรณ์ ห้วยใหญ่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

-นายเพ็ง แก่นคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมปอง นนท์ศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

<!— Rows 4 —->

นายธีรพล พุ่มจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชัยณรงค์ ละดาดก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวกิตติภรณ์ รูปงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

<!— Header —->

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

<!— Rows 5 —->

นางรัตนนารี กุบแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมนตรี  แก่นคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุนทร มิ่งแนน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

<!— Rows 6 —->

นายวิเชียร สำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวสัตยา ประสารแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสาญัน สมสาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ