Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอคเดช ศรีรังกูร

ปลัดเทศบาล
โทร. 086-5846956

นางชวนทิพ แสนทวีสุข

รองปลัดเทศบาล
โทร. 094-2846655


สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววัชรี บุญกอ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 089-4265528


กองคลัง

นางยุวดี เภสัชชะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-7176409

หัวหน้าฝ่าย

นางเพชรสิริน ศรีรังกูร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 081-9779855


กองช่าง

นายบุญช่วย นนท์ศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 063-0438673

หัวหน้าฝ่าย

นายสาธิต โชตะวัน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร. 083-6266555


กองการศึกษา

นายราชันย์ ศรีพลอย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 082-8735790

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ