Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณสระน้ำ (ข้างตลาดกลาง) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(27 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำ (ข้างตลาดกลาง) ตำบลนิคมฯ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี        

[ 27-11-2566 ] Hits:15

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(14 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี    

[ 14-11-2566 ] Hits:667

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติตลาดกลางตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติตลาดกลางตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

[ 23-10-2566 ] Hits:437

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

[ 23-10-2566 ] Hits:126

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ