Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การตรวจประเมิน  LPA ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรี นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมรับการตรวจประเมิน  LPA ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-08-2564 ] Hits:40347

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดย นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-04-2564 ] Hits:98

ยินดีต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสิรินธร คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

      เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดย นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรามแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสิรินธร คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 21-04-2564 ] Hits:62

ประชาสัมพันธ์ การงดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

      "ประชาสัมพันธ์การ งดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในปีนี้ คำขวัญวันเด็ก คือ "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

[ 04-01-2564 ] Hits:66

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ