สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอยต่อระหว่างตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกับตำบลคันไร่

วันนี้ 26 เมษายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหาร,ปลัดเทศบาลฯ,ผู้อำนวยการกองช่าง,นิติกร,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของทั้ง 2 ตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที  

[ 26-04-2565 ] Hits:31

นิเทศติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม จากท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้  21 เมษายน  2565  นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,ปลัดเทศบาลฯ,ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมนิเทศติดตามการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม นิเทศโดยท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 21-04-2565 ] Hits:57

พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันที่ 11 มษายน 2565 เวลา 09.00 น. นาง รจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมกับคณะบริหาร และพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีเปิด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่...

[ 11-04-2565 ] Hits:46

มอบวัสดุทางการแพทย์(แพมเพิส)สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย, คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.อำเภอสิรินธร , เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CG) ลงพื้นที่มอบวัสดุทางการแพทย์(แพมเพิส)สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 29-03-2565 ] Hits:38

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ