สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมต้อนรับ นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ในการออกตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางรจนา  แสนอ้วน นายกเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับ นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ในการออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 27-01-2566 ] Hits:14

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "งานครบรอบ 52 ปี" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)

วันนี้ 25 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "งานครบรอบ 52 ปี" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  

[ 25-01-2566 ] Hits:11

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งมี่1/2566

วันนี้ 20 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งมี่1/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2

[ 20-01-2566 ] Hits:7

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือนภายในกำหนด ณ หอประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-01-2566 ] Hits:932

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ