สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปี 2565

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหาร ประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลนิคมฯ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคมฯ /รพ.สิรินธร /ตัวตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ/กำนัน/ตัวแทนผู้นำชุมชน/ตัวแทน อสม./ผู้แทนจากกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร /ผู้ปกครองนิคม และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน และหน่วยงานสถานศึกษา /โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนิคมฯ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 28-06-2565 ] Hits:3

มอบทรายอะเบทให้ประธาน อสม./ตัวแทนทีมงาน อสม.ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบทรายอะเบทให้ประธาน อสม./ตัวแทนทีมงาน อสม.ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมทั้งส่งมอบเครื่องพ่นหมอกควันให้ อสม. บ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ดำเนินการพ่นหมอกควันหมู่บ้านแรก ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  

[ 10-06-2565 ] Hits:165

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันนี้ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ปลัดเทศบาลฯ,ผอ.กองคลัง,ผอ.กองช่าง,นิติกร,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านและตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมี นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นประธานในที่ประชุม    

[ 07-06-2565 ] Hits:35

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานใน

[ 03-06-2565 ] Hits:24

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ