สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2567) วันจักรี

(6 เมษายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 06-04-2567 ] Hits:171

จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ธนาคารขยะ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(13 มีนาคม 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ธนาคารขยะ) โดยมี นางอิศริยา สมพร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองอ้ม เป็นวิทยากรอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-03-2567 ] Hits:216

ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

(23 กุมภาพันธ์ 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-02-2567 ] Hits:466

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 และการประประชาคมตำบล ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(22 ก.พ.2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการแผนฯ, อสม. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมฯ ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 และการประประชาคมตำบล ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-02-2567 ] Hits:527

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ