สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันนี้ (28 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมฯ ร่วมเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 28-06-2567 ] Hits:453

กิจกรรมจิตอาสา (ทำความดีด้วยหัวใจ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ เวทีลานกิจกรรมตลาดกลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

(6 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความดีด้วยหัวใจ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ เวทีลานกิจกรรมตลาดกลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมี นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี และร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจ 84 พรรษา (ริมทางหลวงหมายเลข 217 ทั้งสองฝั่งถนน...

[ 06-06-2567 ] Hits:48

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

(3 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนาย สรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-06-2567 ] Hits:43

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

(3 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว,นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมฯ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนาย สรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-06-2567 ] Hits:39

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ