Hot News :

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 17:02

ด้วยเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ