ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม จ่าเอกชนะศึก เคารพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ (ท้องถิ่นอำเภอสิรินธร) และนายพนม เมืองก้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอสิรินธร)

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 09:00
(30 มกราคม 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม จ่าเอกชนะศึก เคารพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ (ท้องถิ่นอำเภอสิรินธร) และนายพนม เมืองก้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอสิรินธร) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ