โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 และการประประชาคมตำบล ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567 09:00
(22 ก.พ.2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการแผนฯ, อสม. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมฯ ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 และการประประชาคมตำบล ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ