Hot News :

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2566 08:30

(6 ก.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,และข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายโดยวิทยากร นางจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมฯ และนางอ้อ พรมดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ