Hot News :

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2566 09:00

วันนี้(19 พ.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ ,พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อป้องกันดูแลให้ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว ลดภาวะเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ