วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสิรินธร ประจำปี 2566 อสม.ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองผู้สูงอายุ (ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร)

วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 08:30

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีจุดเริ่มต้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) โดยกิจกรรมสำคัญคือ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็น ที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินงาน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ วันนี้ (20 มีนาคม 2566) นางรจนา  แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสิรินธร "อสม.ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองผู้สูงอายุ"ประจำปี 2566  ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร  โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีวันนี้ พร้อมมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ อสม.ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ