โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 11:24

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  ซึ่งภายในงานมีการระดมแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศบาลฯต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่เทศบาลฯที่ทันสมัยในสายของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ